Põgenemine. Riigisekretär

23.80

Tegemist on ajaloolise põnevikuga, mis põhineb tõsielulistel sündmustel ja on kujutatud omas ajas võimalikult autentselt toimununa. Romaanis käsitletakse Otto Tiefi valitsuse moodustamist 1944.a. ja sealt edasi Eesti pagulaspoliitikat, põhiliselt Rootsis. Tegevus toimub läbi Tiefi valitsuse riigisekretäri Helmut Maandi isiku alates tema tegevusest Eestis, seejärel tema seiklusrikas põgenemine Rootsi ja seal poliitilises kähmluses kaasalöömine.
Maandi, kui tõelise riigimehe tegevust kirjeldatakse tema suhtlemise kaudu poliitiliste konkurentidega, aga ka mõttekaaslastest sõpradega. Läbivaks jooneks on Maandi koostöö ja vastasseis presidendi kohuseid täitva August Reiga. Palju tähelepanu on pööratud ka Pätsi, vapside ja Barbaruse tegevusele Eestis ning neile hinnangute andmisega läbi poliitikute omavahelise suhtluse. Tegelasteks on ka Jüri Uluots, Johannes Klesment ja paljud teised eksiilis tegutsenud poliitikud ja diplomaadid.
Et autori käsutuses on Helmut Maandi kirjavahetus, kalendri märkmeid ja mälestusi, tänu tema lastele, on autoril õnnestunud luua tõetruu sündmuste ja arvamuste kirjeldus, sealjuures autori poolt seisukohti andmata. Seetõttu on raamat unikaalne, kuna palju kasutatud materjali pole varem olnud avalikud.
Näiteks on dokumentide põhjal võimalik esile tuua, et nii Maandi kui ka paljude teiste poliitikute arvates viljeles Rei paguluses autokraatset poliitikat, mis oli väga kaugel demokraatiast ja seda isegi sedavõrd, et Rei tegevust paguluses võrreldakse Pätsi vaikiva ajastu poliitikaga.
Romaan on raamistatud Proloogiga, kus on väljavõte 1939.a. baaside lepingu nõupidamise stenogrammist ja Epiloogiga, kus Eesti valitsus eksiilis annab 1992.a. üle oma volitused Riigikogus. Neis on osalised just paljud romaanis kujutatud samad tegelased.

Ainult 1 laos