Tahan saada koolilapseks

8.72 7.50

Tööraamat „Tahan saada koolilapseks“ on mõeldud lapsele, kes peagi alustab oma kooliteed.
Tööraamatu tundide teemad lähtuvad alushariduse riiklikust õppekavast. Valiku aluseks on eelkõige valdkonnad mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika: mina ning mu pere ja sugulased, minu kodu, aastaajad, kuude ja nädalapäevade nimetused, liiklus, transpordivahendid, ohutu käitumine, ohuallikad igapäevaelus, elukutsed, tervislik eluviis, taimed ja loomad, muutused looduses, inimese mõju loodusele, tähtpäevad.
Tööraamatu ülesanded suunavad last lugema, kuulama, rääkima, kirjutama, arvutama, võrdlema, tajuma matemaatiliste mõistete (hulgad, kujundid, rahaühikud, mõõtühikud, ajaühikud) sisu. Tundide lõpus on rubriik „Kirjuta-joonista“, kuhu laps võib tunni teemast lähtudes vabalt joonistada-kirjutada või annab juhendaja talle sihipärase ülesande.