• Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad  martaraamat.ee veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtte  Marta Raamat  OÜ Rapla Tallinna mnt. 42 Rapla linn (edaspidi müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad martaraamat.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood martaraamat.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.martaraamat.ee .

  • Hinnainfo

1) Kõikidele ostudele kehtib tasuline kohale toimetamine.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisel

  • Tellimuse vormistamine

3.1Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile

1.5 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

3) Tarneviis:  Keskmine tarne aeg 3-5 päeva. Kaup saabub Teieni otse Marta Raamat OÜ

3) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

4) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda kliendikontole. Arve saadetakse ka Kliendi andmetes märgitud meiliaadressile.

5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−18.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 18 vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

  • Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood martaraamat.ee andma Ostjale üle  kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale. Ostja aga kohustub Veebipood martaraamat.ee-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Veebipoe martaraamat.ee pangakontole.

  • Tarne

1) Pärast müügilepingu jõustumist garanteerib veebipood martaraamat.ee tellimuse tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohale toimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe martaraamat.ee pangakontole.

3) Viivitusteta kohale toimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohale toimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood martaraamat.ee ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood martaraamat.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

  • Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastada saab juhul, kui kaup on praak. Lepingust taganemise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud ostja.

  • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis, pakend ei tohi olla lõhutud või vigastatud.

Marta Raamat OÜ ei taga, et raamatu kirjastaja poolt koostatud raamatu sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile martaraamat@hot.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab veebipoele martaraamat.ee kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist või hiljemalt sellele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6) Veebipood martaraamat.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kauba eest tasutud summa .Kauba saatekulusid ei tagastata.

  • Vääramatu jõud

1) Veebipood martaraamat.ee ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida  martaraamat.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

  • Isikuandmete töötlemine

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

2) MARTA RAAMAT OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, MARTA RAAMAT OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.martaraamat.ee .

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

  • Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood martaraamat.ee poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2) Ostja peab puuduse ilmnemisel Veebipood martaraamat.ee-le pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, lisades digitaalselt või paberkandjal arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

5) Veebipood martaraamat.ee ei vastuta

– Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena,

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile  martaraamat@hot.ee pretensioon või (helistada telefonil 5049792,4492209)  kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

  • Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.