Leegion 1942-1945. Pikk teekond Heidelaagrist Prahani

17.95

Raamat annab ülevaate eesti väeosade moodustamisest,
sõjategevusest ja hävingust Teises maailmasõjas Saksa SS-vägede koosseisus
aastatel 1942-1945. Lugeja saab vastused järgmistele küsimustele:
Kas SS-väed olid must ordu või võõrleegion?
Kui palju oli Eesti leegionis vabatahtlikke?
Miks on enamus vabatahtlikest maetud Ukrainasse?
Miks oli 20. eesti SS-diviisi sakslastest
koosnevas staabis ainult üks eestlane?
Kes olid diviisi veteranid, mopimehed, läbijooksjad ja
varumehed?
Kas Paul Maitla sai augustis 1944 haavata oma meeste
lastud kuulist?
Miks tuli diviis sügisel 1944 uuesti moodustada?
Kui palju oli diviisis sakslasi ja venelasi?
Kas „Tšehhi põrgu“ läbimisele oli alternatiive?
Millal vabastati leegionärid sõjavangistusest?

Ainult 1 laos