EESTI RAHVARIIETE AJALUGU

103.20

Ilmunud on Eesti Rahva Muuseumi kunagise juhi Ilmari Mannineni eesti rahvariiete põhjaliku käsitluse kolmas trükk.

Oma olemuselt erineb see raamat kõigist varasematest rahvariideraamatutest. Mannineni „Eesti rahvariiete ajalugu“ läheneb eestlaste rõivastusele esemeliikide kaupa ja – nagu pealkirigi ütleb – analüüsib ühe või teise riideeseme kujunemislugu ning ajaloolist päritolu. Seevastu hilisemad rahvariideid käsitlevad väljaanded on valinud teistsuguse uurimusliku lähenemise ja esitavad rahvariideid kihelkondlike komplektidena, olles seega headeks käsiraamatuteks peamiselt rahvarõivaste valmistajatele ja neile, kes huvituvad oma kodukoha rahvariietest.

Raamatu 1927. a. ilmunud esmatrükk on muutunud niivõrd haruldaseks, et isegi ERM-i raamatukogus on vaid mõned eksemplarid. Käesolevas uustrükis on toodud illustratsioonid värvilistena ning keelekasutus kaasajastatud.

Ainult 1 laos