Siberi eestlaste rahvapärased ravioskused

25.50

1990. aastail üllatas folkloorikogujaid Siberi eestlaste külades rahvapäraste raviviiside-võtete ja loitsude laialdane kasutamine hoolimata sellest, et riiklik meditsiiniabi oli jõudnud neisse küladesse juba ligi pool sajandit varem.
Rahvapärase arusaamise järgi pärinevad haigused tuulest, veest, maast, manalast, nõidusest ja kurjast silmast.
Raamat annab vastuseid küsimustele:
* Kuidas Siberi eestlased rahvaravioskusi omandasid ja edasi andsid?
* Mida sai teha oma tervise ja heaolu hoidmiseks?
* Missuguste võtetega raviti erinevaid haigusi?
Raamatu abil saab sisse piiluda rahvapäraste meditsiiniliste teadmiste arengule ja muutumisele Siberi eesti kogukondades.

Ainult 1 laos