Varieteekunst Pärnus

Original price was: €31.50.Current price is: €29.95.

Pilguheit aegade taha – varieteest Pärnus!
Kultuur on olnud läbi aegade voolav ja arenev inimtegevuse tulemus, nende
loomingulisest vaimust ning ühiskonnas toimuvast kantud. Ja tuleb olla ülimalt
tänulik kui on taas võimalik mingile huvitavale kultuuri arenguga seotud
ajaperioodile pilku heita.
Just nii on see sündinud – Aita Vuolanto ja Ülle Kuldmäe on võtnud ette missiooni
tuua tänasesse meenutused 15 aastat tegutsenud Hermese varieteest Pärnus.
See on huvitav ajarännak nii tolleaegsele põlvkonnale, kel võimalus kirjapandu
toel enda mälu taas värskendada, kui ka tänastele noortele, kellele need rohkem
kui 45 aasta tagused tegemised on tõeliseks ja kohati uskumatuks ajalootunniks.
Nende aegade poliitilistest piirangutest hoolimata oli ettevõtlikel loojatel peale
põhitööd veel piisavalt jaksu ja tahet muusikalis-tantsuliste kavade loomiseks ja
esitamiseks. Ega siis peale teatri ja kino palju valikuid kultuurseks ajaveetmiseks
ei olnud. Varietee programmides lõi kaasa näitlejaid, lauljaid, tantsijaid, kokku ligi
60 inimest 15 aasta jooksul. Nende entusiasm ja loomisrõõm oli imekspandav,
mis sai publiku sooja ja siira vastuvõtu peegeldusena ka väärilise tasu.
Olen täiesti kindel, et see tagasivaade ühe linna varietee sündimisse ja
tegutsemisse, rõõmudesse ja muredesse on väljaantava raamatu näol väga
vajalik. Toetan igati selle väljaandmist! See on ühtlasi kummardus neile, kelle
soov oli inimeste argiellu rohkem ilu ja rõõmu tuua!
Roland Leesment,
aprillis 2023

Ainult 2 laos