TÕE TEE. MÕTTEID JA MÄLESTUSI

32.80

Raamatus on valik Eesti mõtteloo ühe suurmehe Linnart Mälli mõtetest ja sõnumitest. Esmakordselt on eesti lugeja ees tema mõtted, mis pole kirjaliku teksti kujul kunagi laiema avalikkuseni jõudnud. Siin on aforisme paljude inimlike elunähtuste kohta, kuid ka filosoofilisi mõtisklusi elust, inimesest, keelest, ühiskonnast, poliitikast jne. Linnart Mäll uskus, et kultuur tervikuna elab niikaua, kuni elavad tekstid.

— Ivar Tröner, koostaja

Linnart Mäll oli vaieldamatult erakordne inimene. Temas olid ühendatud tarkus ja läbinägelikkus sooja südame ja inimliku lihtsusega. Lisaks paras annus krutskeid ja kavalust. Läbivaks jooneks tema isiksuses oli aga kahtlemata jäägitu ausus ja sirgjoonelisus. Valet ja vingerdamist ta ei sallinud. Mäll ei pidanud ühtegi tegevusala liiga madalaks, kui ta leidis, et saab selle kaudu head teha ja teistele kasulik olla. Ta oli hiilgav teadlane, jõuline poliitik, veenev õpetaja. Ida õpetustest, eriti budismist, mida ta uuris, tegi ta endale tõekspidamiste aluse ja eluviisi.

Märt Läänemets, orientalist, Linnart Mälli õpilane

Linnart Mäll oli maailmamainega teadlane, keda tuleb õigusega asetada ühte ritta teiste Eesti orientalistika suurkujude Leopold von Schroederi, Uku Masingu, Artur Võõbuse ja Jaan Puhveliga. Ta oli ka väljapaistev Ida kõrgkultuuride tekstide tõlkija ja Eesti taasiseseisvumisaja mõjukas ühiskonnategelane. Linnart Mälli loodud humanistlike baastekstide kontseptsioon hakkab humanitaarteadustes üha enam mõjujõudu võitma. Käesolevas raamatus kõneleb Õpetaja Linnart Mäll ise lugejaga oma kirjutistest ja intervjuudest pärit aegumatute mõtete ja tähelepanekute kaudu.

— Tarmo Kulmar, Linnart Mälli õpilane, Tartu Ülikoolivõrdleva usuteaduse professor

Kategooriad: ,