VAIMNE MAAILM

26.35

Wilhelm Dilthey (1833–1911) olulisemate teoreetiliste artiklite kogumiku on koostanud, tõlkinud ja saatesõnaga varustanud Andrus Tool. Siin ilmuvad Dilthey “Filosoofia olemus”, “Maailmavaate tüübid ja nende väljakujunemine metafüüsilistes süsteemides”, “Goehte ja poeetiline fantaasia”, “Üldkehtiva pedagoogilise teaduse võimalikkusest”, lisamaterjalina “Kaasaja kultuur ja filosoofia” ja “Unenägu” ning raamatu filosoofilise osa vääriline filosoofilis-ajalooline käsitlus autorist ja tema ajast ning tema elufilosoofia hilisemast käekäigust. Dilthey kirjutised koos Dilthey-käsitlusega moodustavad tugeva, ka nõudlikuma lugeja ootustele vastava terviku. Filosoofia algtase, mis piirdub tihti tuntumate filosoofide ja nende põhiliste ideede lineaarsete loeteludega, saab siin uue ajalis-ruumilise mõõtme. Filosoofia ja poeesia, maailmavaadete ja haridussüsteemide vastastikused seosed tõusevad võrdse selguse ja tugevusega esile raamatu mõlemas pooles.

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Postimees.

Tõlkinud: Andrus Tool
Toimetanud: Andres Langemets
Sarja kujundus: Jüri Kaarma
Ümbrise kujundus: Eve Kask

Ainult 1 laos

Kategooriad: ,