SÕNA SISSE MINEK

Original price was: €27.90.Current price is: €24.90.

Kogumik “Sõna sisse minek” on koostatud 1989-2015 aastatel peetud ettekannete ja uurimuste põhjal. Esimese osa uurimused käsitlevad balti-läänemeresoome keelekontaktide eri aspekte. Teise ossa on koondatud töid, milles analüüsitakse läti ja hääbunud kura keele ning läänemeresoome (eesti, liivi) keelte vastastikuseid mõjutusi. Kolmas osa hõlmab läänemeresoome, eriti eesti sõnavara etümoloogilist uurimist üldisemalt puudutavaid kirjutisi ja sõnalugusi.

Kategooriad: ,