Liivi sõjast segaduste ajani

17.45

Käesolev raamat käsitleb tormilist ajastut XVII sajandi alguses Ida-Euroopas. Segaduste ajastu Venemaa ja Poola poliitiliste süsteemide võrdlemine näitab, kui erinevalt mõjus viimase Rjurikute soost Venemaa valitseja tsaar Fjodor Ivanovitši järgne aeg mõlema riigi arengule. Peale Boriss Godunovi,Valedmitri I ja Vassili Šuiski valitsemist Moskva troonil oli vahemik 1610‒1613 aeg, mil Venemaa oli riigina kuristiku äärel ning Poolal oli reaalne võimalus saada slaavi maailma riigiks number üks. Venemaa pääses lagunemisest ja maailmakaardilt kadumisest väga napilt. 1613. aastal valiti Ülemaalisel Kogul Moskva troonile esimene Romanovite soost valitseja Mihhail Fjodorovitš. Algas uus ajastu nii Venemaa kui tema naaberriikide ajaloos.