Faatum. Eesti tee hävingule 1939-1940

Original price was: €31.10.Current price is: €27.20.

Raamat „Faatum. Eesti tee hävingule 1939–1940” sisaldab omaaegse riigikontrolöri Karl Soonpää päeviku aastatest 1939–1940 ning poliitilisi, diplomaatilisi ja sõjandusalaseid dokumente, artikleid, kirju, allikmaterjale ja fotosid 1930. aastate lõpust ja 1940. aastate algusest. 840-leheküljeline raamat avab pöördeliste aastate saatuslikke tagamaid nii sõnas kui ka pildis. Selle ülimalt traagilise epohhi kohta ilmunud raamatutest Eestis on „Faatum” seni üks ülevaatlikumaid, paljud unikaalsed fotod (kokku 350 fotot) ja dokumendid ilmuvad trükis esimest korda. Kommentaaridega varustatud dokumendid, mida ilmestavad arhiivifotod, peegelduvad ehmatava aktuaalsusega ka tänapäeva. Kes iganes meist püüab vähegi mõista või endale lahti seletada tänase Eesti, Euroopa ja kogu maailma ees seisvaid probleeme, sellele võiks „Faatum” olla nii õpetaja kui ka tuleviku teejuht. Karl Soonpää päeviku lugeja saab teada:

* mida president Konstantin Päts, peaminister Jüri Uluots, kindral Johan Laidoner ja teised riigimehed 1939. ja 1940. aastal valitsuses Eesti olukorrast ja saatusest tegelikult rääkisid

* kes oli see Eesti tipp-poliitik, kes soovis pärast baaside lepingu sõlmimist asuda otsekohe kaitsekulutusi kärpima ja tahtis hakata tegema rahva hulgas kihutustööd Nõukogude baasidele heakskiidu saavutamiseks

* missugused paberid ja miks lasi peaminister Kaarel Eenpalu ära põletada 1939. aasta sügisel

* kuidas tähistati Eesti Vabariigis juba 1939. aasta 7. novembril Oktoobrirevolutsiooni 22. aastapäeva

* kuidas Eesti Vabariik tegi endale musta raha, osaledes Euroopas relvade salakaubanduses
* kes Eesti poliitikutest saatis Jossif Stalinile sünnipäeva puhul eraldi isikliku telegram
* mida arvasid Eesti juhid võimalusest leevendada vaikiva ajastu reegleid ja lubada taas erakondade tegevust

Ainult 1 laos