1000 sõna ja pilti. Teadus

Original price was: €12.95.Current price is: €12.10.

Ühtaegu meelelahutuslikus ja harivas teadusteemalises piltsõnastikus on tuhatkond sõna ja pilti, mille toel laiendada koolieelses eas lapse sõnavara ning arendada tema lugemis- ja kirjutamisoskust. Pildikeel on selge ja elulähedane, sest muu hulgas on kasutatud rohkesti fotosid. Selles raamatus nimetatakse teaduseks loodusteadusi, tehnoloogiat, inseneriteadust ja matemaatikat. Neil on palju kokkupuutepunkte. Matemaatilise mõõtmise oskusi läheb tarvis teaduskatsete tulemuste esitamiseks. Projekteeritud masinate käivitamiseks on vaja tunda arvutiprogramme. Ehitusinsener peab mõistma füüsikalisi jõude. Kõik ained on omavahel tihedalt seotud ja paljud ühe teema sõnad on vajalikud ka teistega tutvumisel. Igal leheküljel on esitatud rohkesti mõisteid, enamjaolt nimisõnu, kuid leidub ka asjakohaseid omadus- ja tegusõnu. Teemaring on avar, ulatudes helist ja valgusest taimede ja loomadeni, ilmast ja aastaringist ainete ja masinateni.

Laos

Kategooriad: ,