KIRJATEHNIKA II OSA (SUURTÄHED)

4.70

Kirjatehnika” vihiku II osas on suurtähed tutvumiseks toodud nii sidus- kui ka lahuskirjas ja lapsed saavad neid üle kirjutada, paigutada sõnadesse, õppida nende abil tundma Eesti kohanimesid koos asukohaga kaardil ja lahendada mõistatusi.Igale tähele on pühendatud mitu lehekülge ja vihiku lõpus on lehekülgede kaupa ruumi ka harjutamiseks ning võõrtähtede omandamiseks.
Iga tähe õppimise lõpus saab laps ise oma oskusi hinnata ja otsustada, kas ta sai tähe kirjutamise täiesti selgeks või vajab see veel lihvimist. Vihik sobib harjutamiseks nii koolieelikutele kui ka algklasside õpilastele.
Õpetajatele on see töövihik tundide läbiviimisel väga heaks abiliseks, seda enam, et selle koostaja tugineb pikaaegsele koolipraktikale. Hiljuti ilmus tema eestvedamisel „Kirjatehnika“ vihiku I osa ja ka aabits koos töövihikuga, mis õpetavad nii tähti tundma kui ka lugema, samas suunavad loetud tekste mõtestama ning avardavad laste arusaamist ümbritsevast elust.

Kirjatehnika” vihiku II osa vastab põhikooli riiklikule õppekavale ning haridus- ja teadusministri poolt õppekirjandusele kehtestatud nõuetele.

Laos

Kategooriad: ,