TERVIKLIK TOOTMINE. TOOTMISE JUHTIMINE JA PLANEERIMINE

50.10

Tootmise juhtimise ja planeerimise käsiraamat pakub olulist emakeelset oskusteavet ettevõtte alustavale tootmisjuhile, kui ka juba kogemustega spetsialistile, olles hea õppematerjal bakalaureuse- ja magistriõppes ning täienduskoolitustel. Lisaks sobib raamat ka tootmisega seotud juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ja planeerimine ning seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil.
Raamat lähtub tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning jaguneb neljaks peatükiks:
• Tootmise juhtimise olulised aspektid
• Tootmise kavandamine
• Tootmise planeerimine ja tootmistegevuse korraldamine
• Ettevõtte organisatsioon ja tööjõu juhtimine
Iga peatüki lõpus on materjali paremaks omandamiseks praktilised ülesanded koos lahendustega ja kordamisküsimustega.

Raamatu autor Jaak Lavin on sündinud 1954. aastal Tallinnas. Ta on hariduselt masinaehituse insener, lõpetanud 1983. aastal Dresdeni Tehnikaülikooli, omandanud 2001. aastal ärijuhtimise magistri-kraadi Tartu Ülikoolis ja 2018. aastal kaitses doktoriväitekirja Tallinna Tehnikaülikoolis.
Ta on omandanud praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT-arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja tehnoloogia arenduskeskuses IMECC. Alates 2002. aastast tegutseb ta tootmisvaldkonna koolitaja ja konsultandina, jagades oma mitmekülgseid protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusi nii tööstusettevõtete juhtidele kui ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis ja teistes Eesti kõrgkoolides.

Ainult 1 laos

Kategooriad: ,