Kuidas kasvatada oma lapsest meeldiv täiskasvanu

27.20

Iga lapsevanem soovib oma lapsele parimat, aga keset argiaskeldusi on vahel raske märgata lapse vaatenurka ja vajadusi. Laps alles õpib inimeseks olemise oskusi. Paljud tunded ja olukorrad näivad imelikud ja üllatavad ning õppimist mõjutavad ka lapse arenguetapid, temperament ja nähtav eeskuju. Kõige tähtsam on lapse ja täiskasvanu vaheline vastastikune mõju. Raamat aitab vanemal märgata enda käitumise jooni ja räägib, kuidas võiks keerulistes olukordades käituda teisiti. Et kasvada meeldivaks täiskasvanuks, vajab laps armastust ja piire, tundeoskuseid ja lugupidamist. Meeldival täiskasvanul on arenenud eneseväärikustunne, ta lepib iseenda ja teistega, tegutseb oma mõtete ja väärtuste järgi, on sihikindel ja püüab lahendada konflikte konstruktiivselt. Kõige selle saavutamiseks tuleb lihtsalt last kuulata, toetada ja innustada.
Kaija Puura on Tampere ülikooli professor ja kliinikumi peaarst. Ta on uurinud just väikeste laste arengut ja vaimset tervist puudutavaid küsimusi.

Ainult 2 laos