Jutukalt, sõnakalt ja nutikalt. Tea ja toimeta nr 49

9.30

Tea ja Toimeta 49. kogumiku eesmärk on aidata õpetajaid ja lapsevanemaid lapse kõne ja sõnavara arendamisel.
Kõne arendamine ei tohiks olla lapse jaoks raske, pigem lustlik ja mänguline. Kogumikus antakse ülevaade lapse kõne arengust, selle toetamise põhimõtetest erinevatel arenguetappidel ning jagatakse soovitusi lapse keeleliste oskuste arendamiseks. Lisaks jagatakse mõtteid ja praktilisi soovitusi digitehnoloogia võimaluste rakendamiseks laste sõnavara arengu toetamiseks, sest tänases tehnoloogiarikkas keskkonnas pakub digitehnoloogia mitmekesiseid rikastavaid võimalusi ka kõne arendamiseks ning laste kaasatuse suurendamiseks. Kirjeldatud on 20 sõnavara arengut toetavat ja digitehnoloogiat rakendavat mängu, mida on võimalik nii lasteaias õppe- ja kasvatustegevusesse lõimida kui ka pere keskel mängida.
Inspireerivat lugemist ning mängurõõmu soovides

Ainult 2 laos

Kategooriad: ,