KRISTJAN RAUD – SUUR KUNSTNIK JA RAHVUSKULTUURI EHITAJA

55.10

Mai Levini kui teeneka kunstiloolase põhjalik uurimus, mis on adresseeritud nii kunstihuvilistele kui ka laiemale lugejaskonnale. Käsitleb Kristjan Raua kui rahvusliku kunsti suurkuju tegevust eelkõige läbi tema märgiliseks kujunenud “Kalevipoja”-illustratsioonide ja teiste folklooriaineliste teoste, samuti tema kandvat rolli ühena Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi asutajatest ning Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi kunsti- ja muinsusosakonna juhatajana aastail 1919-1924.
Teos püüab täita põlvkonnaülest tühimikku, kuivõrd viimatine Kristjan Raua uurimus ilmus 1981. aastal (Lehti Viiroja. Kristjan Raud1865-1943. Looming ja mõtteavaldused).

Ainult 1 laos

Kategooriad: ,