Matkates läbi Eesti

24.90

Välismaiste matkaradade eeskujul tekkis 2000. aastate hakul idee rajada ka Eestisse tervet riiki läbiv pikk matkarada. Nüüdseks on see soov kolmekordselt täitunud, sest Eestis leidub koguni kolm pikka matkateed. Need annavad võimaluse Eesti risti-rästi läbi käia ja kogeda meie suurimaid loodusväärtusi. Kõigi kolme matkatee sõlmpunktiks on Aegviidu, mis annab erinevaid teeharusid kombineerides võimaluse matkata ka näiteks Penijõelt Oandusse või Kauksist Iklasse. Käesolev raamat kirjeldab neid Eesti matkateede lõike, mis väärivad autori meelest kõige suuremat tähelepanu. Lõikude pikkuseks on valdavalt 10−20 kilomeetrit. Need algavad ja lõpevad enamasti mingi lõkkekoha juures, kuid teeme ka erandeid, et vahemaad liiga pikaks ei veniks või mõned põnevad paigad külastamata ei jääks. Kindlasti pakuvad kõik need rajad rohkelt avastamisrõõmu!

Raamatu autoriks on bioloogiadoktor Ülar Allas, kelle sulest on ilmunud reisiraamat “Seitsme imega ümber maailma” ning kodumaist loodust tutvustavad teosed “Eestimaa imed”, “Eesti looduse rekordid”, „Eestimaa 50 parimat matkarada“ ja „Eestimaa 50 parimat matkarada 2. Maakondade pärlid“. Ta kirjutab ka populaarteaduslikke artikleid, mis on võitnud mitmeid auhindu.

Laos