Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2024

Original price was: €8.95.Current price is: €7.80.

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama. Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele. Kõik ülesanded on antud koos vastustega.
Lisas on toodud põhikooli matemaatika 2023. a lõpueksami ülesanded koos vastustega ning näiteid 2023. a põhikooli lõpetajate eksamitöödest koos kommentaaridega. Lisaks veel ka üks näide 2015. A eksamitöö 6. ülesande lahendusest ning kaks näidet 2019. a eksamitöö 4. ja 6. ülesande lahendustest koos kommentaaridega.

Laos