Russko-estonskii utšebnõi slovar

24.90

Uus vene-eesti sõnastik on mõeldud erineva keelelise ettevalmistusega lugejaile. See on esimene nii mahukas vene-eesti sõnastik viimase kolmekümne aasta jooksul, sisaldades eesti keele sõnade peamisi pöörde- ja käändevorme.

Iga sõna puhul on ära toodud ainsuse nimetav, omastav ja osastav vorm, mis on vajalikud sõna ülejäänud käändevormide moodustamiseks (põhjalikumalt räägitakse sellest Mihhail Stalnuhhini õpikus «Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь», Tallinn: Argo, 2012).

Sõnastikus on üle 20 tuhande märksõna ning see on mõeldud kasutamiseks nii koolides ja keelekursustel kui ka iseseisvas keeleõppes.

Новый русско-эстонский словарь рассчитан на читателей с разной степенью языковой подготовки. За последние тридцать лет это первый столь объёмный русско-эстонский словарь, содержащий основные формы спрягаемых и склоняемых слов эстонского языка.

Для каждого склоняемого слова указываются формы падежей nimetav, omastav и osastav единственного числа, необходимые для дальнейшего склонения (о чём, как и о спряжении глаголов, более детально рассказывается в учебнике
М. Стальнухина «Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь», 2012 г., издательство ARGO).

Словарь содержит более 20 тысяч статей, в переводах указаны все необходимые для склонения и спряжения формы.

Данный словарь будет полезен как в школах и на языковых курсах, так и при самостоятельном изучении языка.

Ainult 2 laos