TEEJUHT PÜSIMETSANDUSSE

24.30 23.10

Teejuht püsimetsandusse” on Eestis ainulaadne väljaanne, mille eesmärk on anda teoreetilisi teadmisi püsimetsandusest ja praktilisi juhtnööre metsa lageraievabaks majandamiseks. Raamatu autorid on koondanud kogemusi ja teadmisi nii Eestist kui mujalt maailmast, nii teadlastelt kui metsamajandajatelt.

Mis on püsimetsandus?

Metsa saab edukalt majandada ka lageraieid tegemata. Kui majandada looduslähedaselt, kasvukohale omaste puuliikidega ning raiudes üksikuid puid või puudegruppe, on tegu püsimetsandusega. Püsimets sarnaneb mõneti põlismetsaga: puud on erineva vanusega, leidub varjulisemaid ja päikselisemaid laike, mitmesuguseid puuliike ning säilikpuid. Metsa looduslikkust ei riku suured kuivenduskraavid ega väljaveoteed.

Valikraiega saab metsast võtta just täpselt sellist puitu nagu parajasti tarvis on. Puidust korraga saadav tulu on küll väiksem kui lageraie puhul, ent see tulu pole ühekordne, vaid pidev. Lisaks on puidutulu ainult üks metsa hüvedest. Säherduse valikulise raie tegemine nõuab aga spetsiifilisemaid teadmisi kui kõigi puude raie.

Kategooriad: , ,