Valmistu põhikooli lõpueksamiks. Eesti keel 2024

Original price was: €14.95.Current price is: €14.20.

Ülesanded on esitatud teemade kaupa koos peamiste keelereeglitega.
Koondab nii ortograafiaharjutusi kui ka lugemisülesandeid.
Lugemisülesannetes on esindatud eri tüüpi tekstiliigid (tarbetekstid, ajakirjandus- ja ilukirjandustekstid).
Sobib ka iseõppijale, sisaldab ülesannete vastuseid.
Kogumiku abil saab valmistuda nii lõpu- kui ka gümnaasiumi sisseastumiseksamiks.

Laos